logo-charm-group Menu
Đóng Menu

Cập Nhật Tiến Độ Thi Công Charm Resort Hồ Tràm 07/08/2021

Trong bối cảnh, toàn dân Việt Nam một lòng hướng về tinh thần quyết tâm vượt qua đại dịch. Không tránh khỏi những khó khăn và chịu nhiều ảnh hưởng bởi tình hình xã hội chung, nhưng Charm Group vẫn vững vàng với phương châm “HAI ĐẢM BẢO”

-Đảm bảo tiến độ công trình đã cam kết với khách hàng

-Đảm bảo việc làm ổn định cho toàn bộ nhân viên và đối tác

Cảm ơn đến tất cả nhân viên công trình đã làm việc ngày đêm và đáp ứng chiến dịch “3 tại chỗ” của chính phủ nhằm đảm bảo an toàn cũng như đảm bảo tiến độ thi công.

Charm Group tin rằng chính sự hỗ trợ từ các cấp, chính quyền địa phương, sự đồng lòng cùng nhau chúng ta sẽ sớm đưa mọi thứ trở lại bình thường mới.